สลากกินแบ่งรัฐบาล

กองสลากพลัส คืออะไร ?

มาถึงยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก กองสลากพลัส แพลตฟอร์มกลางในการซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด บริหารโดย CEO นอท ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ กองสลาก.com กลัวคนเข้าใจผิดคิดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นคนจัดจำหน่าย ต่อมาภายหลังคุณนอทจึงได้เปลี่ยนชื่อ กองสลากพลัส แทน และ เปลี่ยน Brand CI จากสีฟ้า เป็น สีแดง ใช้สัญลักษณ์นกฟีนิกซ์ เป็น Logo

 

โดเมนไทย

ถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณนอท น่าจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้ใช้ชื่อเว็บว่า กองสลาก.com ภายใต้ชื่อ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เปิดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ในราคา 80 บาท ภายหลังมีปัญหากับชื่อโดเมนที่ไปคล้องกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึง Rebrand มาเป็น กองสลากพลัส แทน

โดเมนภาษาไทยนั้นทุกคนสามารถจดได้ เป็นเจ้าของได้ โดยชำระค่าเช่าชื่อโดเมนเป็นรายปีในราคา 320 บาท/ปี สามารถจดได้สูงสุด 10 ปีต่อครั้ง หากโดเมนใช้จะหมดอายุ เราก็จะต่อโดเมนไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเป็นเจ้าของชื่อเว็บภาษาไทยจนกว่าเราจะไม่ชำระค่าโดเมนเกิน 90 วัน เมื่อถึงตอนนั้นก็มีคนมาจดต่อของเราได้

 

การจ่ายเงินรางวัล

 • กองสลากพลัส จะโอนเงินทันทีให้กับ ผู้ที่ถูกรางวัลเล็กๆ ทั้งหมด
 • รางวัลที่ 1 คุณนอท จะไปมอบด้วยตนเอง พร้อมกับลอตเตอรี่ตัวจริง
  เพื่อให้ผู้ซื้อได้ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ครึ่งหนึ่งในชีวิตที่ถูกรางวัลที่ 1 เก็บไว้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือใคร ?

สำหรับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น คือ รัฐวิสาหกิจ หรือ Public Enterprise ป็นวิสาหกิจธุรกิจ ที่รัฐมีอำนาจควบคุมและเป็นเจ้าของอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่จะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง และยกฐานะของประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยในที่นี้หมายถึง การจัดสรรเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก 12% (ฉบับละ 9.60 บาท) ร่วมขายสลากในราคา 80 บาท

5 อันดับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด

(1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  = 38,997 ล้านบาท
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) = 29,198 ล้านบาท
 3. ธนาคารออมสิน = 14,607 ล้านบาท
 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = 9,919 ล้านบาท
 5. การไฟฟ้านครหลวง = 3,325 ล้านบาท

ลอตเตอรี่พิมพ์ออกมาขายกี่ใบ

สำหรับจำนวนลอตเตอรี่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ไทยมีลอตเตอรี่ 2 ประเภท

ถ้าเราถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบธรรมดา เราจะได้รับการยกเว้น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” คือ ไม่ต้องนำไปยื่นภาษีประจำปี แต่จะเสียแค่ “ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย” 0.5 %   และ รางวัลสลากการกุศล  “หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%” เท่านั้น!

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากธรรมดา)
  รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 – 0.5% ( หักไป 30,000.- ) = ได้เงินจริง 5,970,000 บาท
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ สลากการกุศล (สลากพิเศษ)
  รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 – 1% ( หักไป 60,000.- ) = ได้เงินจริง 5,940,000 บาท

ตัวอย่าง เช่น

เสียภาษีเท่าไร

 

แสดงความเห็น

ความเห็น