Miss Amazing Queen Crown Tiara

มงกุฎเกียรติยศ

Miss Grand Thailand

 1. The Timeless Faith “ศรัทธานิรันดร”
  ออกแบบโดย คุณพอพันธ์ ทองเฟื่อง แห่ง PHOPHAN JEWELRY

MISS GRAND CAMBODIA

 1. MISS GRAND CAMBODIA 2022
  แรงบัลดาลใจจาก สถาปัตกรรมนครวัต อัตลักณ์วัฒนธรรม สื่อถึงความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกบนแผ่นดิน cambodia  สีทองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ยุคทองแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ทับทิมแดงสื่อถึงความภาคภูมิใจในชาติ cambodia
  ยอดมงกุฎรอบหัว มียอด 5 ยอด เหมือนยอดปราสาททั้ง 5

 

Miss Universe Thailand

 1. มงกุฎเกียรติยศ 2022 : Power of Resilience หรือ “พลังแห่งความมุ่งมั่น”
  แรงบันดาลใจผ่าน 2 สัญลักษณ์ที่เชิดชูค่านิมยมที่ดีงามของไทย ได้แก่  “นกยูง” สื่อถึงความงดงาม ศักดิ์ศรี และความมั่นใจ ส่วน “ดอกบัว” แทนพลังความกล้าแกร่งที่สามารถผลิบานเหนือน้ำได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง
  1. เพอริโดต์ (Peridot) รูปทรงหยดน้ำ 43 เม็ด และรูปทรงรียาว 1 เม็ด
  2. โทแพซ (Topaz) รูปทรงรียาว 30 เม็ด และรูปทรงกลม 1,457 เม็ด
  3. เพชรทรงกลม 52 เม็ด
  4. น้ำหนักพลอยทั้งหมด 259.32 กะรัต
  5. น้ำหนักเพชรทั้งหมด 4.19 กะรัต
 2. มงกุฎเกียรติยศ 2021 : Flame of Passion
  ออกแบบโดย Fred Mouawad (มร.เฟรด โมอาว็าด) แห่ง Mouawad (โมอาว็าด)
 3. Miss Universe Thailand 2019 : The Infinite Universe
  ออกแบบโดย คุณแคนดี้ – หม่อมหลวงรจนาธร จิระประวัติ ณ สงขลา (SWAROVSKI) ผลิตโดย Tiger Jewellery Manufacturing
 4. มงกุฎเกียรติยศ 2016
  – แรงบันดาลใจจากการแสดงพลุเฉลิมฉลอง “พลุ”
 5. มงกุฎเกียรติยศ 2013 : “ละอองฟ้า” (Sprinkling Rain)
  – รับแรงบันดาลใจ ในการออกแบบจาก “ละอองน้ำ” ที่รวมตัวเป็นหยดน้ำที่มีรูปทรงหยดย้อย นุ่มนวล อ่อนช้อย ก่อเกิดเป็นสายธาร แห่งความสามัคคี เปรียบเสมือน “สาวงาม”

 

มงกุฎนางสาวไทย

นางสาวไทย เป็นการประกวดนางงามรายการที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากนางสาวสยาม โดยในยุคแรกจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาจัดขึ้นเพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนางงามจักรวาล และในปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อให้เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาวไทย ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เข้าสู่รอบภูมิภาค และแบ่งเป็น 4 ภาค แล้วคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ภาคละ 10 คน จนเหลือ 40 คน เข้าสู่การประกวดนางสาวไทย และนางสาวไทยจะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 แต่จะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาค ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

 1. มงกุฎนางสาวไทย 2563  “thai elegant”  “สายน้ำ เชื่อมสองแผ่นดิน รุ่งเรืองอารยธรรม”

แสดงความเห็น

ความเห็น