วิธีทำ Barcode ด้วย Excel 2022

วิธีทำ Barcode ใน Excel

สำหรับสินค้าที่ต้องการติด Barcode เราสามารถสร้าง Barcode ได้จากฟะงก์ชั่นของ Excel ได้เลย แต่จ้องใช้ Font ที่สร้าง Barcode ได้

รหัส Barcode บาร์โค้ดมีกี่แบบ กี่ประเภท

ปัจจุบันมีการใช้อยู่ 2 ประเภท คือ เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) แบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม สองมิติ (2D) เช่น

  1. Code 39 คือ สามารถบรรจุข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข รองรับชุดตัวอักษร 128 ASCII
  2. Code 128 คือ มีขนาดแถบบาร์โค้ดที่เล็กกว่า รองรับชุดตัวอักษร 128 ASCII
  3. Interleaved 2 of 5 คือ เป็นบาร์โค้ดที่จุได้เฉพาะข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ในทุกๆ ตัวเลข 2 หลัก จะสร้างสัญลักษณ์แท่งขึ้นมา 1 ตัว
  4. Universal Product Codes (UPC) คือ สำหรับใช้พิมพ์ติดลงไปที่สินค้า ผู้ผลิตสินค้าจะได้ชุดตัวเลขเฉพาะของตัว
  5. International Article Number (EAN) คือ บาร์โค้ดชุดตัวเลข ใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าทั่วโลก เพื่อระบุชนิดหรือประเภทสินค้านั้นๆ กำหนดโดยองค์กรที่ชื่อว่า GS1 มาตรฐานที่ใช้งานกันมากที่สุดคือ EAN-13 ที่จะมีชุดตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก ตัวเลขแรกสุดจะอยู่นอกเส้นบาร์โค้ด
  6. PDF417 คือ เป็น 2D แบบใหม่ จุข้อมูลได้เยอะขึ้น ใช้กันมากในข้อมูลยืนยันตัวตน พัสดุ บัตรใบอนุญาตต่างๆ
  7. Data Matrix คือ บาร์โค้ดแบบ 2D มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวนมาก สามารถอ่านได้จากกล้องมือถือ
  8. Quick Response (QR) Codes คือ บาร์โค้ดใหม่ล่าสุดที่เราเห็นในปัจจุบัน ใช้ในทางการตลาดอย่างแพร่หลาย สามารถอ่านได้จากกล้องมือถือ

1. ติดตั้ง Font สำหรับแปลงตัวอักษรเป็น Barcode

ดาวน์โหลดได้ที่  >> https://www.myonlinetraininghub.com/create-barcodes-with-excel-vba

ดาวน์โหลดฟ้อนต์บาร์โค้ด Code39 zip file หรือ Code128.ttf

วิธีติดตั้ง Font

2. วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น

คลิกที่ช่องใส่เครื่องหมาย =”*”&คลิกที่รหัสบาร์โค้ด&”*”

= คือ ให้ช่องนี้มีร่าเท่ากับ
“*” คือ ล็อกตำแหน่ง Excel เมื่อเราลากลงด้านล่าง ช่องรหัสจะเลื่อนตาม  ไม่ได้นำค่า Z202201990 แค่ชข่องเดียวไปใช้ทุกทุก Barcode
& คือ sหมายถึง และ เช่น  A และ B จะเท่ากับ AB

วิธีทำ Barcode ใน

3. ปรับแต่ง Barcode

เลือกชื่อ Font ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้คือ Free 3 of 9

วิธีทำ Barcode ใน Excel ปรับขนาดบาร์โค้ด

4. จัดตำแหน่ง

คลิกที่ช่อง Barcode แล้วขยาย ปรับตำแหน่งการจัดวางตรงกลางเซล ให้เราคิดซะว่าช่อง Barcode คือ ตัวอักษร  ตัวนึงจะเปลี่ยนสี ขยาย/ลดขนาด ได้ตามใจชอบ

วิธีทำ Barcode ใน Excel 2022
วิธีทำ Barcode ด้วย Excel 2022

แสดงความเห็น

ความเห็น