Circle Parental Controls 2

Circle Parental Controls เป็นอุปกรณ์ Wi-Fi Devices สำหรับใช้ภายในบ้าน ครอบครัว ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการ manage screen time  และ monitor เว็บไซต์, App ของผู้ใช้ในบ้าน

Circle Parental Controls 2Circle Parental Controls 4

Circle Parental Controls 3Circle Parental Controls 5

แสดงความเห็น

ความเห็น