step by step guide

แคปหน้าจอพร้อมคำอธิบายยาวๆ

แคปหน้าจอยังไงให้ได้หลายรูป พร้อมคำอธิบาย บางทีเพื่อนถามอะไรเรามาแล้วเราก็อยากอธิบายให้เข้าใจในขั้นตอนเดียว จะแคปก็ใช้หลายรูป ผมมีตัวช่วยสำหรับขั้นตอนนี้ครับ

  • uphint.com
  • scribehow.com
  • tango.us
  • stepguide.io

แสดงความเห็น

ความเห็น