OrgCharting Test

Edraw OrgCharting เป็นโปรแกรมติดตั้งบน PC สำหรับการสร้างแผนผังองค์กร หรือ Organization Chart ทุกวันนี้เราต่างใช้ Organization Chart ในหลายเอกสารทั้งงานโปรเจ็คเอกชน รัฐบาล ในองค์กร บริษัท หรือแม้แต่การขึ้น Approved Vendor List ที่เรียกว่าขึ้นทะเบียนคู่ค้า  เราก็ต้องสร้าง Organization Chart ขององค์กร ของแผนกงาน ของทีมโปรเจคให้ได้ดูในถาพรวมของการบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน ระบบ ครับ

 

Edraw Black Friday OrgCharting

Edraw OrgCharting ออกแบบมาเพื่อตอบโจนท์สิ่งนี้ครับ ที่สำคัญตอนนี้ Balack Friday 2020 ลดราคาแถมยังเป็น Lifetime ใช้ได้ตลอดชีพ อัพเดทตลอดชีพ

แสดงความเห็น

ความเห็น