Breakpoints คืออะไร?

ในการออกแบบเว็บไซต์ Responsive Web Design นั้นจะมีขนาดหน้าจอที่แสดงผล 3 ประเภท ด้วยกันเช่น Desktop, Tablet, Mobile แต่การออกแบบเว็บให้ปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามอุปกรณ์ที่แสดงผลนั้น หากมีมือถือตัว Top หลายยี่ห้อ  เราก็คงต้องไปหาข้อมูลว่าขนาดหน้าจอเท่าไหร่  หรือแม้แต่ลูกค้าของเราใช้มือถืออะไร ถ้าทำแบบนี้คงปวดหัวตายแน่ๆ  กับการกำหนด Breakpoints จำนวนมาก เพื่อให้เว็บของเราแสดงผลในอุปกรณ์นั้นได้ดีที่สุด

สาระสำคัญของการสร้าง Breakpoints  ไม่ได้อยู่ที่ขนาดหน้าจอของ Devide ที่เปิดแสดงผล ยกตัวอย่างเช่น มีน้ำ 1 แก้ว หากเราเปลี่ยนขนาดแก้ว น้ำก็จะเปลี่ยนรูปทรงตามแก้วที่อยู่  แต่ถ้าเรานำน้ำไปฟรีชให้แข็ง เมื่อเราเทใส่แก้ที่ต่างกันน้ำแข็งก็จะไม่สามารถแนบชิดขอบแก้วได้  จะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องนำน้ำ ฟรีชให้แข็งในแก้วทุกขนาด เราแค่ต้องหากำหนดขนาดแก้วที่เทน้ำไปแล้ว น้ำนั้นไม่ล้นแก้ว ไม่ว่าจะแก้วขนาดใดก็ตาม

แล้วจะกำหนเ Break Points อย่างไร

หลักการออกแบบเว็บเราเน้นไปที่ Content เป็นหลักอยู่แล้ว เพราะคนสนใจเนื้อหา รูป ดังนั้นเนื้อหาเว็บ รูป ข้อความ ของเรามากคืดตัวกำหนด Break Points ให้เราไปเซตขนาด Devices ที่เว็บเราแสดงผลได้ดีที่สุด ที่เราต้องการไว้ 3- 4 ขนาด

Elementor Custom Break Points

สำหรับใครที่ใช้ Elementor  Pro จะมีเมนูให้สามารถเซต หรือเพิ่ม Break Points ได้ เพื่อให้ Content เราสามารถแสดงผลได้สวยงาม

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ความเห็น