site kit dashboard

Google Analytics เป็นหนึ่งในแฟลฟอร์มของ Google’s Marketing Platform ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และทุกเว็บต้องติดไว้เพื่อดูว่ามีใครบ้างมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เข้ามาจากอุปกรณ์ประเภทไหนบ้าง เพื่อที่เราจะได้ปรับเว็บไซต์ให้ตรงและถูกใจคนที่เข้า่ชมเว็บไซต์ของเรา

ในการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์เราจะต้องเพิ่มโค้ดติดตามของ Google Analytics Global Site Tag (gtag.js) ลงใน <head> ที่แต่ละหน้าที่เราต้องการติดตามผล ซึ่งวิธีการเพิ่มนั้นสามารถแทรกโค้ดในส่วนหัวของ theme’s header.php template แต่ข้อเสียคือเมื่อมีการอัพเดท Theme ส่วน Head จะถูกเขียนทับด้วยธีมใหม่ที่อัพเดทโค้ด Google Analytics จึงหายไป

ดังนั้นเราจึงต้องกันไปพึ่งพา Plugin Insert Headers and Footers or Woody Ad Snippets ในการแทรก Google Analytics ลงไป วันนี้จะแนะนำ Plugin ตัวอื่นให้รู้จักกันครับ

  1. Site Kit by Google เป็น official Google WordPress plugin
  2. Analytify

  3. GA Google Analytics
  4. MonsterInsights
  5. Lara’s Google Analytics
  6. 10WebAnalytics
  7. WP Google Analytics Events

 

แสดงความเห็น

ความเห็น