GSUITE Google Workspace

เมล์ส่งเมล์ติดต่องานไม่ได้นี่น่าหงุดหงิดนะครับ ต้องเรียก IT Support มาดูให้ครับ  แต่ถ้าเราใช้ GSuite ผ่าน Web Gmail โโยไม่ผ่าน MS Ourlook ก็สามารถเช็คสภานะของ Google GSuite ผ่านเว็บได้เลยครับในเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ GSuite ไม่ได้ล่มอยู่ แต่ก็นานๆจะล่มทีนะครับ

ส่วนมากที่ส่งเมล์ เข้า-ออก กันไม่ได้มากจากการใช้งาน GSuite ใน MS Outlook โดยผ่านตัวโปรแกรมเชื่อมระบบที่ชื่อ G Suite Sync for Microsoft® Outlook® – Google เพราะว่า….

GSuite เป็นของ Google
Microsoft Outlook เป็นของ Microsoft

เราเอา GSuite ไปใช้ใน Outlook โดยเชื่อมด้วย G Suite Sync for Microsoft® Outlook® ของ Google นั่นเอง


แดชบอร์ดสถานะ G Suite


Google Cloud Status Dashboard

แสดงความเห็น

ความเห็น