Hotjar Heatmap

เราสามารถดูหน้าจอลูกค้าได้

ถ้าเรามีเว็บไซต์เป็นของเราเอง  เราสามารถติดตั้ง SaaS เพิ่ม เพื่อเช็คว่าลูกค้าของเราคลิกตรงไหนมากกว่ากัน ลากเมาส์ไปที่ไหน และสามรถบันทึกหน้าจอเหมือนกับกำลัง Remote ดูหน้าจอของลูกค้าอยู่ เราจะเห็นว่าเรากำลังคลิกอะไร ทำอะไร ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้แล้ว สิ่งที่เรา Monitor เพื่อต้องการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ เช่น UX/UI และ Marketing

Hotjar heatmaps

Heatmaps & Recordings

 • Clarity by Microsoft
 • Hotjar
 • Capturly
 • Analyzz
 • AfterClick
 • expoze.io
 • Mapper
 • Smartlook
 • Mouseflow
 • VWO
 • Inspectlet
 • Lucky Orange
 • Crazy Egg
 • Glassbox
 • Plerdy

แสดงความเห็น

ความเห็น