วิธีการฝังลิ้งวีดิโอในเว็บไซต์และใส่คำสั่งควบคุมการเล่นไปด้วยในตัว

ให้เพิ่มโค้ดบรรทัดนี้ลงไปต่อจาก Link ของวีดิโอ

?autoplay=1&mute=1&loop=1&rel=0&showinfo=0&controls=0

ความหมาย
?autoplay = เล่นอัตโนมัติ
1&mute = ปิดเสียง
1&loop = เล่นวนลูปไปเรื่อยๆ
0&showinfo = แสดงชื่อวีดิโอ
0&controls=0 = ซ่อนเมนูควบคุม

ตัวอย่าง

แสดงความเห็น

ความเห็น