InVision Studio Jams

ปัจจุบันนี้ก่อนที่เราลงมือสร้าง APP หรือ Web Application เราต้องได้รับบรีฟงานก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าวาดไว้ในในใจคืออะไร เราในฐานะ Dev จะสร้างมันออกมาให้ถูกใจที่สุดซึ่งก็จะมีกระบวกการทำงานหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนที่ Dev จะลงเมือเขียนระบบขึ้นมาคือการสร้าง Prototype ต้นแบบของงาน ซึ่งถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้ว เราจะนึกถึง  Adobe Experience Design หรือ Figma

InVision Studio Prototype Screen Design

แต่วันนี้เราพูดถึง InVision Studio เหตุผลแรกเลย เพราะมันฟรีตลอดชีพ  เป็นโปรแกรมออกแบบ Prototype, Screen Design, Redesigned กล่าวคือเอาไว้ออกแบบหน้าสกรีนแอพหรือเว็บ เพื่อเป็นต้นแบบในการขึ้นระบบจริง  โดยเราจะได้ไฟล์สกรีนหน้าจอการใช้งานทั้งหมดและสร้างเป็นไฟล์ Animate ใช้พรีเซ้นต์งานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเว็บ E-Commerce, Banking App, Mobile App, Slider WIP, Direct Messaging Menu, เราสามารถสร้างตัวอย่างสกรีนหน้าจอพร้อมทดลองใช้งานได้เลย

InVision Studio เป็น software ใหม่ก่อตั้งในปี 2019 เพื่อให้นักออกแบบสามารถออกแบบตัวอย่างของต้นแบบ ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เลย โดย integrated InVision’s ลิ้งค์ไปที่ Sketch หรือ Craft plugin.

แสดงความเห็น

ความเห็น