what is the difference LINE LINE OA LINEMyShop OpenChat 2022

LINE Ads Platform

LINE LAP หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อย่างเป็นทางการแล้วคือ LINE Ads เป็น Platform สำหรับทำโฆษณาใน LINE

เมนูในการจัดการจะคล้ายๆกับของทาง Facebook โดยแบ่งเมนูการจัดการโฆษณาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • แคมเปญ
  คือการเลือกจุดประสงค์ของแคมเปญ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ / เว็บไซต์คอนเวอร์ชัน  /  ติดตั้งแอพ  / การมีส่วนร่วมในแอพ  / ดูวิดีโอ / การเข้าถึง / เพิ่มเพื่อน
 • กลุ่มโฆษณา
  คือ การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เราต้องการส่งโฆษณาไปหา เช่น จังหวัด เพศ อายุ ระบบปฎิบัติการ จำนวนวงเงิน การบิทราคา หากมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ก็สร้าง กลุ่มโฆษณา แยกเป็นอีกกลุ่ม
 • โฆษณา
  คือ Ads ที่เราออกแบบ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ เราสามารถรัน Ads ได้หลายๆ ตัวในหน้านี้ ภายใต้ แคมเปญ และ กลุ่มโฆษณา เดียวกัน

อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะวาด minmap ให้ดูนะครับ ในส่วนนี้

ตัวจัดการโฆษณา LINE-Ads-Manager 2022
ตัวจัดการโฆษณา LINE-Ads-Manager 2022

LINE Ads Platform ทำอะไรได้บ้าง

สิ่งที่โฆษณาบน LINE OA ทำได้นั้นคือการส่งโฆษณาไปหาคนที่เล่น LINE เพื่อเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มผู้ติดตาม โดยความสามารถของ LINE Ads นั้นดูได้จากจุดประสงค์หน้าแคมเปญ

 1. การเข้าชมเว็บไซต์ คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์คอนเวอร์ชัน คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคอนเวอร์ชันของเว็บไซต์
 3. ติดตั้งแอพ คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการติดตั้งแอพ
 4. การมีส่วนร่วมในแอพ คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเปิดแอพมาใช้งาน
 5. ดูวิดีโอ คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการเปิดดูวิดีโอ
 6. การเข้าถึง คือ แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึง
 7. เพิ่มเพื่อน คือ แคมเปญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเพื่อนของบัญชีทางการ LINE

ดัวนั้นแคมเปญจึงเป็นจุดมุ่งหมายของการโฆษณา เพื่อให้ Ads บรรลุถึงความสำเร็จของโฆษณานั่นเอง ก่อนจะลงโฆษณาเราจึงต้องคิดก่อนแล้วว่าเราจะโฆษณาไปเพื่อจุดประสงค์อะไร และใช้โฆษณา Ads แบบไหน

LINE-Ads-Manager 2022 Campaign Group
LINE-Ads-Manager 2022 Campaign Group
LINE-Ads-Manager 2022 Campaign Group Seting
LINE-Ads-Manager 2022 Campaign Group Seting
LINE-Ads-Manager 2022 Ads Seting
LINE-Ads-Manager 2022 Ads Seting

แสดงความเห็น

ความเห็น