LINE Chat Folder

แชทโฟลเดอร์ คือฟังก์ชันจัดการดูแลห้องแชทโดยการแบ่งเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ
สามารถใช้งานโฟลเดอร์ซึ่งระบบมีให้เป็นค่าเริ่มต้น หรือเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่เองเพื่อแบ่งประเภทห้องแชทได้

ใช้งานโฟลเดอร์เริ่มต้น
ระบบจะแบ่งประเภทห้องแชทให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์หรือจัดแบ่งประเภทด้วยตนเองทำให้สามารถจัดการห้องแชทได้อย่างง่ายดาย

การใช้งานครั้งแรกระบบจะแบ่งห้องแชทออกเป็น 5 โฟลเดอร์ โดยใช้เกณฑ์การจัดแบ่งต่อไปนี้
* บางโฟลเดอร์อาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานห้องแชท

ทั้งหมด : แสดงห้องแชททั้งหมด
เพื่อน : แสดงห้องแชทแบบตัวต่อตัวระหว่างคุณกับเพื่อน
กลุ่ม : แสดงห้องแชทกลุ่ม
บัญชีทางการ : แสดงห้องแชทระหว่างคุณกับบัญชีทางการ
โอเพนแชท : แสดงห้องแชทของโอเพนแชท

เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่
สามารถเพิ่มและใช้งานโฟลเดอร์ตามจุดประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น ครอบครัว, งาน, เพื่อน
ตรวจสอบวิธีการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่

วิธีเพิ่มแชทโฟลเดอร์

1. คลิกที่ไอคอน “ปรับแต่ง” ด้านขวาของแถบรายการแชทโฟลเดอร์
2. คลิกที่ “+”
3. กรอกชื่อโฟลเดอร์ > เลือกห้องแชท > คลิกที่ “เพิ่ม”
4. คลิกที่ “x” ด้านขวาบนสุดของหน้าต่าง LINE
* สามารถเพิ่มแชทโฟลเดอร์ใหม่ได้สูงสุด 10 โฟลเดอร์

 

แสดงความเห็น

ความเห็น