Website

ดูแลเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูล

 • ดูแลเว็บไซต์และปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุกเดือน
 • ปรับแต่ง Web Speed เว็บไซต์ให้โหลดเร็ว รองรับทุกหน้าจอ Responsive
 • สรุปข้อมูล Google Analytic ทุกเดือนเพื่อวัดผล
 • เขียนเว็บไซต์เพิ่ม/แก้ไข หน้าเว็บต่างๆตามที่รับมอบหมาย
 • อัพเดทระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย ใหม่อยู่เสมอ
 • อัพเดทระบบ Web Security

Design

 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิดตามที่ต้องการไปใช้งานต่างๆ
 • ออกแบบ Banner, Promotion ลง Website, Social Media
 • ออกแบบ Ads ArtWork LINE OA
 • ออกแบบ Ads ArtWork Facebook
 • ออกแบบ Pcompany Profile / presentation
 • ออกแบบ Catalog & Leaflet & Brochure
 • ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับงาน Trade Exhibition/ Trade Show / Event Marketing