108151 full

สาย Graphic Design บางครั้งเราออกแบบงานเสร็จแล้วต้องการขึ้น Mockup เพื่อทำภาพรวมของชิ้นงานให้ผู้ว่าจ้างดู แืนการขึ้น 3D ในโปรแกรมอื่น  เราจะมองหาไฟล์ Mockup ที่สามารถเอางานไปวางได้เลยจาก PNG, JPG  เราจะมาปวดหัวทำไฟล์ Mockup ต่ออีกหน่อยครับ  มีเว็บที่ขายไฟล์นี้โดยเฉพาะครับ จะได้มาเป็นไฟล์นามสกุล  Ai, PSD

ดรายละเอียดไฟล์ :  www.Yellowimages.com

 

111415 full scaled1185139 full

1178892 full

1178896 full

304664 full

108149 full

108151 full

108152 full

แสดงความเห็น

ความเห็น