Organize WordPress Media Files

ปลั๊กอินสำหรับจัดระเบียบไฟล์ใน WordPress ให้เป็นหมวดหมู่ โดยสามารถสร้าง Folder เก็บไฟล์ได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีไฟล์จำนวนมากครับ  บางครั้งการเขียนบทความหรือเนื้อหาอาจต้องใช้รูปเดิมซ้ำ ช่วยลดขนาดไฟล์บนเว็บได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

  1. HappyFiles Pro ขาย Lifetime Unlimited $59
  2. Wicked Folders Pro ขาย Lifetime Unlimited $299
  3. FileBird
  4. WordPress Media Library Folders

แสดงความเห็น

ความเห็น