PowerPoint Embed fonts in the file 1

ปัญหาอย่างหนึ่งของการพรีเซ้นงานหรือส่งไฟล์ PowerPoint ไปให้อีกเครื่องคือ Font ที่เราปรับแต่งอย่างสวยงามนั้น เครื่องปลายทางไม่มี Font นี้หรือ Font ที่เราใช้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องไม่อาจจะแจกจ่าย ส่งต่อให้บุคคลอื่นได้ แต่ทุกคนไม่รู้ว่าเราสามารถฝัง Font ไปกับไฟล์ PowerPoint ได้ เช่นเดียวกับ Adobe Illustrator คือการ Create Outline นั่นเอง

วิธรการฝัง Font ใน PowerPoint ดังนี้

PowerPoint Embed fonts in the file 2

1. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint คลิกที่แท็บ File > Options

PowerPoint Embed fonts in the file 3
วิธีการฝัง Font ไปกับ PowerPoint

2. เมนูด้านซ้ายคลิกเลือก Save >> ติ๊กเครื่องหมายถูก Embed fonts in the file >> Embed only the characters used เพื่อฝัง Font ที่ใช้ในไฟล์เท่านั้น >> OK

ในการ Save ไฟล์ครั้งต่อๆไปจังกำหนดให้ฝัง Font ใน PowerPoint ตลอดแล้วครับ

 

 

วิธีส่งไฟล์ PowerPoint ให้โดยที่ Font ไม่เพี้ยนและแก้ไขไฟล์ไม่ได้ ดูได้อย่างเดียว

PowerPoint Embed fonts in the file 4
วิธี Save ไฟล์ PowerPoint แบบให้เปิดดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้

แสดงความเห็น

ความเห็น