Switchy io
Switchy io

Switchy.io

คือเว็บให้บริการย่อลิ้ง Shorten, customize, Bio link, track links เพื่อติดตามการวัดผลของลิ้งที่เราได้ทำการโปรโมทออกไปใน social media ว่ามี Engagement กับลิ้งเรามากน้อยแค่ไหน

Alternative to: Bitly, Rebrandly, and Linktree

switchy io 2

Features included

 • GDPR popup
 • 404 redirection
 • Direct sharing
 • Tags management
 • Link rotator
 • Georedirection
 • Full tracking – analytics features (countries, referrers, devices, browsers)
 • Multiple workspaces option (stack up to 5 codes per workspace)
  +150 deep links integration
 • Embed widgets on any links
 • Add note to monitor campaigns
 • Messenger links (Whatsapp, Messenger, SMS, Call, etc)
 • Chrome extension

++

 • All features above included
 • Clicks/month
 • Custom domain(s)
 • Unlimited links
 • Links appearance customization (title, description, picture)
 • Link reedition and redirection
 • Custom slugs
 • UTMs builder
  Files manager
 • Unlimited Retargeting Pixels: Google Ads, Facebook, Twitter, Linkedin, Quora, Pinterest, AdRoll, Nexus, Snapchat, Google
 • QR code
 • Smartpages
 • Team members
switchy io 4

แสดงความเห็น

ความเห็น