Google Developers SEO Starter Guide 1

Google มีหน้าภาษาไทยสำหรับให้ศึกษา SEO ใครที่ต้องการเข้ามาร่วมอารยะธรรมวิถีชีวิต SEO นะครับ ฮ่าๆ โดยจะอธิบายการทำงานต่างๆของ Google เพื่อให้เราเข้าใจพื้นฐานต่างๆ เราจะได้ปรับแต่งจูนเว็บให้สอดคล้องกับการทำงานของ Google Bot และการดึงข้อมูลการค้นหาของ Google  เราจะได้ไม่ต้องไปคิดเองอ่อเอง หรือฟังจากกูรูนึกคิดที่ขายคอร์สกันครับ

Google Developers SEO Starter Guide 1

โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 Part คือ
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
SEO ระดับผู้เริ่มต้น
SEO ขั้นสูง

Google Developers 2

แสดงความเห็น

ความเห็น