แก้ URLs ภาษาไทยใน wordpress ให้ยาวขึ้น

ตัวแปลค่า $title จะถูกเก็บไว้ในฟิลด์ post_title เนื่องจาก wordpress มีโครงสร้างข้อมูลเก็บค่าไว้แค่ 200 ตัวอักษรเท่านั้น แต่ภาษาไทยเรามีทั้ง  สระ / วรรณยุกต์ จึงไม่เพียงพอสำหรับประโยคยาวๆ วิธีการของเราก็คือต้องแก้ไขค่า $title  ให้เก็บจำนวนตัวอักษรให้ยาวมากกว่า 200 – 1000 ตัวอักษร ในไฟล์ formatting.php

แก้แบบ Manual

การแก้แบบ Manual จะเป็นการแก้ไขโค้ดผ่าน Admin หรือ FTP

 • โดยการแก้ไขไฟล์ >>  /wp-includes/formatting.php
 • ค้นหาโค้ด >> $title = utf8_uri_encode($title, 200);
 • แทนที่ด้วย  >> $title = utf8_uri_encode($title, 700);
 • แก้ไขจำนวนอักษรจาก 200 เป็น 700 หรือเท่าที่ต้องการ (อย่าให้ยาวมาก Database จะบวม)

แก้ผ่าน PhpMyAdmin 

 • ในตารางฐานข้อมูล table ชื่อ wp_posts และ post_name
 • varchar(200) แก้เป็น varchar(700)
 • แก้ตัวเลขจาก 200 เป็น 700 หรือเท่าที่ต้องการ (อย่าให้ยาวมาก Database จะบวม)

ติดตั้ง Plugin

มีคนไทยทำปลั๊กอินให้ใช้งานสำหรับใครที่ไม่มีความรู้เรื่อง Code เราสามรถติดตั้งปลั๊กอินได้ ซึ่งปลั๊กอินที่ใช้กันคือ

 • LONG URL MAKER (ไม่อัพเดทมา 7 ปีแล้ว)
 • PP Auto Thai URL (ไม่อัพเดทมา 11 ปีแล้ว และมีปัญหา)

ปัญหา URL ภาษาไทย

ในทางของการทำ SEO การที่ชื่อ URL เป็นภาษาไทยและมี Keyword อยู่ด้วยนั้นมีผลดีกับ SEO แต่พอเราอัพเดทเวอร์ชั่น WordPress หรือปลั๊กอิน URLs ภาษาไทยพัง หน้าเว็บทั้งหมดก็จะพังไปด้วย ดังนั้นแนะนำให้ติดตั้งปลั๊กอิน Permalink หรือภาษาไทยเรียก “ลิ้งค์ถาวร” ในที่นี้เราจะตั้ง Permalink  เป็นภาษาอังกฤษ ปลั๊กอินที่แนะนำคือ

 • 301 Redirects – Easy Redirect Manager
 • Permalink Manager Lite
 • Permalink Finder

แสดงความเห็น

ความเห็น