Visualping Website change detection monitoring and alerts scaled

ส่องเว็บคู่แข่ง ออกโปรบ่อยแค่ไหน?

วันนี้แนะนำเครื่องมือฟรีตัวนึงครับ คือ Visualping.io เป็น SssS แพลตฟอร์มสำหรับ monitor website จับตาดูเว็บไซต์คู่แข่ง ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยน Banner Promotion ให้ระบบแคปภาพส่งเข้าเมล์ของเราอัตโนมัติครับ ซึ่งฟังก์ชั่นตัวฟรีนั้น สามารถแคปได้ 5 ภาพ ความช้าในการตรวจอยู่ที่ 1 วัน แต่ถ้าเราซื้อตัว Pro ฟังก์ชั่นและความเร็วก็จะมากขึ้นตาม

ความพิเศษในการตรวสจจับ หรือ Compare type

  • Visual คือ ให้เราลาก Crop ส่วนที่ต้องการจับตาดู
  • Text คือ เลือกส่วนที่เป็นข้อความ
  • Element คือ เลือกชิ้นส่วน Layout website เช่น ปุ่ม  Banner, Popup

บริการที่คล้ายกัน

  • Hexowatch
  • Visualping
  • Pagescreen
  • Browse AI

แสดงความเห็น

ความเห็น