WordPress Plugin Multisite Language

รวม WordPress Plugin Translation ทำเว็บไซต์ 2 ภาษา

ในการสร้างเว็บไซต์บางครั้งสินค้าของเราค่อนข้างจะต้องการ 2 ภาษา เช่น Thai / Eng หรือ TH / JP ซึ่งการทำเว็บ 2 ภาษามีด้วยกัน 3 วิธี ในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้ WordPress
1. ติดตั้ง WordPress Multisite Network เป็นการติดตั้ง WP 2 ตัวใน Host เดียวกันโดยที่ WordPress ตัวที่ 2 อยู่ภายใต้อีกที แล้วเราสามารถ Control ทุกเว็บใน Subsite ผ่าน WordPressMain ได้ในหน้าเดียว
ตัวอย่างเช่น…

root/youDomain .com/WordPressMain/
root/youDomain .com/WordPressMain/Subsite-1
root/youDomain .com/WordPressMain/Subsite-2
root/youDomain .com/WordPressMain/Subsite-3

2. หากไม่อยากสร้าง WordPress Multisite Network ใช้วิธีการสร้าง 2 เว็บภายในโดเมนเดียว  วิธีนี้จะมีปัญหาคือ ไฟล์อัพขึ้น 2 เว็บ หน้า Login มี 2 หน้า ตัวอย่างเช่น

root/youDomain .com/TH/WordPress1
root/youDomain .com/TH/WordPress2

2. ติดตั้ง Plugin Multisite Language คือให้ปลั๊กอินสร้างหน้าแยกขึ้นมาใหม่ สำหรับภาษาที่ 2

 

ขอแปะลิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวว่างมาเขียนเปรียบเทียบแต่ละตัวต่อครับ

แสดงความเห็น

ความเห็น